Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Tijgertje is een niet-commerciële vereniging voor én door leden. We kennen een open sfeer met korte communicatielijnen. Het bestuur telt drie onbezoldigde leden en is eenvoudig te bereiken via e-mail en de website.

Om de sociale veiligheid en open sfeer verder te waarborgen heeft Tijgertje per seizoen 2023-2024 een externe vertrouwenspersoon (zoals besproken in de ALV 2023). De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet bestuurlijk verbonden.

 

Klachten, suggesties en aanmerkingen
Heb je klachten of aanmerkingen op situaties binnen de vereniging, trainers of het bestuur van de club, maak deze dan zo snel mogelijk kenbaar. Het bestuur staat open voor feedback en gaat graag persoonlijk in gesprek, in goed overleg en (desgewenst) vertrouwelijk. Ook wanneer situaties niet jezelf betreffen, kun je een melding doen van ongewenste omgang, onveiligheid of grensoverschrijdend gedrag. We proberen gelijk iets met klachten, meldingen of opmerkingen te doen, (evt geheel anoniem) in overleg met het betreffende sporter, sportteam, teamleader en/of bestuurslid.

Je kunt klachten, opmerkingen, suggesties en meldingen kwijt bij je contactpersoon/teamleader, bij het bestuur of als dit niet gewenst is in verband met de situatie, meteen bij de vertrouwenspersoon.

Een klacht kan geheel vertrouwelijk (en desgewenst zelfs anoniem) worden behandeld door het bestuur of door onze externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is extern, niet bestuurlijk verbonden en heeft geheimhoudingsplicht.

 

Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon van Vereniging Tijgertje per september 2023 is Jeannette Driessen (onbezoldigd, gecertificeerd vertrouwenspersoon en mediator). Jeannette Driessen werkt geheel onafhankelijk. Klachten kunnen worden ingediend via: vertrouwenspersoon@tijgertje.nl (e-mails aan dit adres worden alleen door de vertrouwenspersoon geopend en gelezen).

 

Procedure klachtenregeling
Na het indienen van een klacht of melding, ontvangt een melder bevestiging. Bij deze bevestiging kan worden uitgelegd hoe de klacht verder zal worden behandeld. Deze behandeling zal binnen afzienbare tijd plaatsvinden. Wanneer gewenst door een van de partijen, kan de klacht mondeling worden besproken en/of toegelicht. Meldingen en klachten worden uiteraard geheel vertrouwelijk behandeld.

 

Regeling Veilig Melden
Tijgertje spoort deelnemers, trainers en vrijwilligers aan om bij het bestuur en/of de vertrouwenspersoon melding te maken van zorgelijke situaties. Dit hoeft niet de melder zelf te betreffen. Het begrip “Veilig Melden” is een algemene regeling en betekent dat de melder zonder gevolgen voor deelname of overeenkomst melding kan doen omtrent bijvoorbeeld incidenten met leden en trainers, agressie, pesten of onheuse bejegening van/door sporters of trainers, en/of andere meldingen over incidenten die wellicht niet op het sportveld met een teamleader besproken kunnen worden.

 

 

Like us on FacebookLike us on Facebook

© Tijgertje Sports  |  Privacy  |  Contact

Proud member of Pride and Sports & EGLSF