Je wil een tijger worden? Geweldig!

Vul het formulier in op deze pagina en wordt lid van Tijgertje. Je krijgt na inschrijving een bevestiging per e-mail. Als we nog vragen hebben, nemen we contact met je op. Je gegevens worden bij Vereniging Tijgertje vertrouwelijk behandeld.


Lidmaatschap
Tijgertje is een vereniging, geen commerciële sportclub. Tijgertje draait op betrokken leden en de inzet van vrijwilligers, onbezoldigd bestuur en de trainers. Wanneer je lid wordt bij Tijgertje, word je lid van een vereniging met een sociaal karakter. Eénmaal verenigingslid blijf je lid tot wederopzegging. Een lidmaatschap geldt in elk geval voor een heel seizoen. Je kunt dus niet zomaar afmelden gedurende het seizoen. Deelnemen aan trainingen en sporten is voor eigen risico. Wij raden je aan een eigen (sport) WA-verzekering af te sluiten.

Als je halverwege het seizoen begint, dan krijg je korting: Je betaalt 10% per maand van het lopende seizoen. Het seizoen loopt van september t/m juni.

Afmelden lidmaatschap
Lidmaatschap geldt totdat je zelf schriftelijk opzegt. Dit kan aan het einde van een sportseizoen. Als je je lidmaatschap wil stoppen, dan dien je dit per e-mail aan het bestuur aan te geven, uiterlijk 1 augustus. Mail naar info@tijgertje.nl en meld je ajb ook bij de aanvoerder van je team af. Zonder bericht of bij te laat afmelden, loopt je lidmaatschap (en contributie) automatisch door in het nieuwe sportseizoen en houden we hier rekening mee in de begroting van de vereniging.

Verhuizing of langdurige blessure
Wanneer een lid verhuisd binnen de contributieperiode naar een ander land, waardoor zij/hij niet meer kan sporten bij Tijgertje, dan kan maximaal een half jaar contributie verrekend worden. Heb je een blessure die langer dan 3 maanden duurt, dan kan het bestuur van Tijgertje in specifieke gevallen schorsing verlenen van de contributie. Dit moet in overleg met bestuur van Tijgertje en kan alleen bij langdurige blessure.

Ledenvergadering Tijgertje
Het bestuur van de Vereniging Tijgertje nodigt alle leden elk jaar uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). We verzoeken hierbij aanwezig te kunnen zijn om mee te denken over de vereniging, te laten weten hoe de diverse sportteams lopen en te stemmen over besluiten die gemaakt moeten worden. Ook de begroting en besluiten over contributies per sportteam in het aankomende seizoen worden in de ALV besproken. Een uitnodiging voor de vergadering wordt per e-mail naar leden gestuurd.

Onverhoopte sluiting sportfaciliteiten
Wanneer sportfaciliteiten vanuit bijvoorbeeld overheidswege (tijdelijk) gesloten worden waardoor er niet gesport kan worden, en er daardoor minder kosten gemaakt zijn door onze vereniging, kan het bestuur van Tijgertje kiezen voor een verrekening van contributie in een nieuw seizoen. Huidige contributie wordt niet verrekend in hetzelfde jaar.

Vertrouwenspersoon/klachtenregeling
Klik hier voor meer informatie hierover.

 

Veel sportplezier!
Bestuur Tijgertje


Inschrijven sport

 

     

     

    Like us on FacebookLike us on Facebook

    © Tijgertje Sports  |  Privacy  |  Contact

    Proud member of Pride and Sports & EGLSF